Vad är vårtor

Vad är vårtor

hand

fot

Hur känner jag igen en vårta
Vårtor kan vara runda eller oregelbundna som ett litet blomkålshuvud och färgen kan variera mellan röd-, vitaktig, brun eller grå. Storleksmässigt kan de vara från ett par millimeter till några centimeter. Vissa får bara en vårta, andra får många. Det är inte ovanligt att ha 10-20 vårtor.

Vårtor på händer och fingrar
Vårtor på händer och fingrar är vanligast och till utseendet är de skrovliga och har en blomkålsliknande yta. Viruset som orsakar vanliga vårtor kallas Verucca Vulgaris.

Vårtor på fötter
Fotvårtor är oftast större än vårtor på andra ställen och har vanligtvis en hård yta och små svarta prickar i mitten. Fotvårtor uppträder oftast på undersidan av foten. Fotvårtorna växer inåt och man ser ofta bara toppen på vårtan. Därför blir de mer eller mindre smärtsamma. Viruset som orsakar fotvårtor kallas Verucca Plantaris.

Hur blir man smittad
Vårtor smittar via direkt hudkontakt men även indirekt via golv i omklädningsrum, simhall eller via handdukar. Inkubationstiden är lång, mellan 1-6 månader.

Vårtor är orsakade av ett virus
Vårtor är nästan alltid ofarliga men kan vara smärtsamma, obehagliga och de kan ha en tendens att återkomma och spridas. Vårtor orsakas av viruset Human Papillom Virus (HPV) som är smittsamt och vanligt förekommande i vår miljö.
Det finns idag över 100 olika typer av papillomviruset. Olika typer av viruset skapar vårtor med olika utseende. Viruset påverkar cellerna i det övre hudlagret i huden så att de förökar sig på ett onormalt sätt. Viruset kommer ofta in i huden via sprickor eller små sår.

Vem får vårtor
Viruset är vanligast förekommande hos barn (ca.30 %) då deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Även hos 10 % av vuxna kan man återfinna hand- och fotvårtor.
Nedsatt immunförsvar är ofta en anledning att man får vårtor.

Behandlingen av vårtor
De flesta vårtor försvinner av sig själv inom två år, men vissa kräver behandling. Det är dock att föredra att behandla vårtor tidigt och så effektivt som möjligt med tanke på smittorisken.
På apoteken finns idag produkter för behandling av vårtor i hemmet. Frysbehandling är den effektivaste behandlingsformen för att snabbt och effektivt vill bli av med vårtor.
Frysbehandling är den teknik som använts professionellt av vårdcentraler och fotvårdare i mer än 25 år. Metoden är väl beprövad och testad och man får snabbt resultat. Oftast blir man av med vårtan efter en behandling. Vid äldre eller svårartade vårtor behöver man upprepa behandlingen.

Voordiq erbjuder idag den effektivaste frystekniken, så kallad vätskefrysning.

Vartor_mini

KOP_VOORDIQ