FAQ

Behandlingen

Gör det ont att frysa vårtor och hudflikar?

Det gör inte ont att frysa vårtor och hudflikar. Dock kan man i samband med/under behandlingen uppleva en stickande känsla som snabbt går över så fort frysningen avslutats.

Måste vårtor behandlas?

Hälften av alla vårtor försvinner utan behandling inom två år. Eftersom vårtor orsakas av ett virus bygger kroppen gradvis upp sitt försvar och detta gör att vårtorna till slut försvinner. Det kan dock ta flera månader och i vissa fall år. Men eftersom vårtor är smittsamma och lätt kan spridas till andra delar av kroppen eller till andra människor, bör de behandlas omedelbart.

Kan man använda Voordiq på barn?

Voordiq frysbehandling är lämplig för barn från fyra år och uppåt.

Hur lång tid tar en behandling?

Själva behandlingen av vårtor och hudflikar tar bara några minuter. Resultatet av behandlingen brukar kunna ses efter 10-14 dagar.

Kan man behandla samma vårta flera gånger?

Om inte vårtan ramlat av 14 dagar efter den första behandlingen kan du upprepa behandlingen. Du skall dock inte frysa samma vårta fler än 4 gånger och det skall alltid gå 14 dagar mellan behandlingarna.

Vem skall INTE använda Voordiq Vårtor/Hudflikar?

Barn under fyra år samt personer med diabetes eller nedsatt cirkulation.


Produkten

Vad är det verksamma köldmediet?

Frystekniken bygger på användningen av gasen dimetyleter i dess vätskefas. Dimetyleter är miljövänligt och framställs av natur- eller biogas.

Vad är fördelen med Voordiqs design?

Applikatorn kapslar in området som skall behandlas och skyddar omkringliggande hud. Den är enkel att använda och ger god överblick vid behandlingen.

Vad har produkten för hållbarhet?

Funktionen garanteras upp till två år efter det tillverkningsdatum som står i flaskans botten..

Hur bör produkten förvaras?

Förvaras svalt (<25°C), mörkt och torrt.

Vartor_beh_small

KOP_VOORDIQ