Voordiq Hudflikar

voordiq_hudflikar

Voordiq Hudflikar

VOORDIQ Hudflikar är en produkt som är speciellt utvecklad för att på ett snabbt och enkelt sätt ta bort hudflikar. Tekniken bygger på frysning och vanligtvis räcker det med en behandling för att bli av med hudfliken.

Frystekniken bygger på användning av gasen dimetyleter i dess vätskefas. Dimetyleter framställs av fossila råvaror såsom natur- och biogas – ett miljövänligt alternativ för behandling av vårtor.

  • Tar bort hudflikar på vuxna och barn över 4 år.
  • Räcker till åtta behandlingar.
  • Unik konstruktion av frysspets.
  • Märkt med CE 0344.

Frysvätskan får vatten i molekylerna i cellerna att expandera, därigenom får man en vävnadsnekros (celldöd) i hudfliken. Kroppen kommer sedan att ersätta de döda cellerna med friska. Hudfliken faller vanligtvis av 10-14 dagar efter behandlingen.

KOP_VOORDIQ