Hur behandlar man vårtor?

Hur behandlar man vårtor?

csm_fotvarta_7015227c04

Det finns ett antal olika behandlingsalternativ för vårtor. På apotek finns idag produkter för behandling av vårtor i hemmet. Frysbehandling har blivit en allt vanligare behandlingsmetod när man snabbt och effektivt vill bli av med vårtor.

Frysbehandling har använts professionellt av vårdcentraler och fotvårdare under lång tid vid behandling av bland annat vårtor och hudflikar.

Metoden är väl beprövad och testad och man får snabbt resultat, oftast blir man av med vårtan efter en behandling. Vid äldre eller svårartade vårtor behöver man upprepa behandlingen.